Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Het maçonnieke Geheim

Dat er een maçonniek geheim bestaat wordt ons door vele tegenstanders erg kwalijk genomen. Nogal wat auteurs zien hierin het bewijs dat de Vrijmetselarij erop uit is om de wereldheerschappij te veroveren en democraten verwijten ons dat er in de loges geheime politieke complotten gesmeed worden. Gelovigen zien ons om dezelfde reden als een esoterische sekte die beweert de geheime sleutel te bezitten om de wereld naar onze hand te zetten en humanisten verfoeien (terecht) een kennis die niet voor iedereen toegankelijk is.

Natuurlijk delen vrijmetselaars een Geheim. Zij delen de ervaring van de maçonnieke inwijding en de diepe gevoelens van broederschap. Dàt Geheim, dat elke vrijmetselaar voor altijd in zijn hart meedraagt, is niet uit te leggen aan profanen (=niet-ingewijden). De maçonnieke «taal» van symbolen en rituelen stelt ons in staat om dit Geheim te beleven maar zijn essentie is niet mededeelbaar. Vergelijk het maar met die schilderijen van Roger Raveel die lege, witte plekken vertonen. De lege plek is onbenoembaar maar ontleent haar (diepere) betekenis uit de context van het schilderij.

Het «geheim» van de maçonnerie is ons Geheim, waarover we niet kunnen spreken maar waarover we ook niet kunnen zwijgen.


Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.