Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Over de maçonnieke methode

De maçonnieke werkplaats als maatschappelijk laboratorium

Om haar humanistische idealen en doelstellingen te realiseren maakt de vrijmetselarij gebruik van een benadering die uniek is in de moderne wereld: symbolen, rituelen en initiaties. Deze methode, die steunt op een zeer lange en rijke traditie, laat haar toe een machtsvrije ruimte te creëren waar vrijmetselaars zonder enige reserve hun meningen naar voren kunnen brengen en elkaar als gelijken ontmoeten. Op die manier wordt de werkplaats een vrijhaven waar mensen van verschillende strekking hun profane tegenstellingen opzij kunnen zetten en elkaar op échte, diep-menselijke manier ontmoeten op een wijze die in de profane buitenwereld om allerlei redenen ten enenmale onmogelijk is.

Marxistische critici verwijten de vrijmetselarij dan ook dat de loge de klassenstrijd probeert in te kapselen en de buitenwereld heeft het ook nooit begrepen hoe de «roden» en «blauwen» (politiek gezien) binnen de loge zulke goede maatjes konden zijn terwijl ze vroeger elkaar politiek niet konden luchten.

Symbolen en rituelen scheppen een kader dat gezagsloze communicatie bevordert tussen gelijken die hun titels, diplomas en ambten in de vestiaire hebben achtergelaten. In en door de tempelarbeid stellen ze hun opvattingen omtrent de samenleving in vraag. Ze putten er inspiratie uit om met allen die voor dezelfde waarden staan, te werken aan een wereld met meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Leo Apostel schrijft in zijn onvolprezen standaardwerk «Vrijmetselarij» (ISBN 90 5240 143 8):

«In haar streven haar identiteit te bewaren zal de vrijmetselarij haar werkwijze zo uniform, overanderlijk en traditioneel mogelijk willen houden; in haar streven naar maximale pluraliteit zal ze een onbeperkte veelheid van oude en nieuwe reglementen, werkwijzen en rituelen promoveren».

Deze (en andere) interne contradicties maken inherent deel uit van de maçonnieke methode en geen enkele werkplaats kan dit (en andere) dilemmas uit de weg gaan. De Ruwe Kassei heeft alvast -rekening houdend met tijd en plaats– haar keuzes gemaakt.


Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.