Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

Vrijmetselaar worden: geen sinecure

Hoe wordt iemand vrijmetselaar?

Vrijmetselaar wordt en blijft iemand uit vrije wil. Men hoeft er geen collectie diploma’s voor op zak te hebben of diep in je portemonnee te tasten. Het vergt wel een behoorlijke inspanning, niet in het minst van u zelf.

Hieronder wordt stap voor stap het traject overlopen dat iemand af te leggen heeft alvorens ingewijd te kunnen worden tot leerling vrijmetselaar.


Hoe vrijmetselaar worden?

1. Hoe kom je in contact met de vrijmetselarij ?

Dat is eenvoudig. Ofwel, en dat gebeurt zeer vaak, is er een vrijmetselaar die u polst over je mogelijke interesse. Zij doet dat uiteraard niet zomaar. Het moet zijn dat haar iets is opgevallen, dat u in uw professioneel of sociaal leven dingen doet die haar charmeren, dat u openstaat voor nieuwe ideeën, dat u zich inzet voor anderen, ... kortom omdat zij vindt dat u misschien wel bij ons zou passen.

En wat als er niemand is die u aanspreekt en de loge spreekt u wel aan? Wel dan kunt u altijd zelf met ons contact opnemen. Nogal wat loges hebben een website waar contactadressen te vinden zijn. Wat ook kan is een brief schrijven naar één van de vrijmetselaarsobediënties. Deze zullen dan zelf op basis van uw brief en woonplaats een werkplaats contacteren ivm. uw kandidatuur.

Terug naar paginabegin


2. Wat heb je nodig om vrijmetselaar te worden?

Het belangrijkste is goesting... en veel geduld. Dat betekent uiteraard dat u onze visie en waarden onderschrijft. U vindt die terug in onze Stichtingsverklaring. Als u zich daarin herkent, en niet alleen met lippendienst, bent u goed op weg. We verwachten van kandidaten ook dat ze niet-dogmatisch denken in de breedste betekenis van het woord (vrijdenken) en fundamenteel democratisch zijn ingesteld. Om dit laatste heel duidelijk te stellen: elk begin van sympathie met extreem-rechts is er te veel aan.

Terug naar paginabegin


Wat heb je niet nodig om vrijmetselaar te worden ?

Het is, in tegenstelling tot wat dikwijls beweerd wordt, niet nodig dat u tot het zogenaamde establishment behoort en de 50 reeds voorbij bent. Uw status in de samenleving is geen criterium. Onze loge is geen verzamelplaats voor dokters, advocaten, politici en magistraten. U kan die er mogelijks tegenkomen, maar dan wel in het gezelschap van artiesten, leerkrachten, verplegers, syndicalisten, arbeiders enz..

Evenmin nodig is een “stamboom” in de vrijmetselarij: het gros van de leden van De Ruwe Kassei zijn eerste-generatie maçons. Uw afkomst interesseert ons weinig. Wat telt is wat u zelf denkt.

Terug naar paginabegin


Hoe verloopt de recrutering en selectie concreet?

Wel opnieuw, het begint bij uzelf. Wie geïnteresseerd is, begint best met zichzelf uitgebreid te informeren. Want, dit blijkt ook al uit deze website, de vrijmetselarij is een huis met vele kamers: gemengd of niet-gemengd, met en zonder plaats voor discussie over politieke of religieuze thema’s, regulier of irregulier, meer of minder maatschappelijk geëngageerd, enz...

De vrijmetselarij is een bont gekleurd lappendeken en het is belangrijk dat goed op voorhand te weten zodat u, voor uzelf, enkele grote lijnen kunt uittekenen. De vraag zal immers zeker opduiken: wat voor soort vrijmetselaarswerkplaats spreekt u het meeste aan?

Eens die stap gezet komen wij ook in actie. En al wat volgt heeft een dubbel doel:

  • Ons een oordeel kunnen vormen of u uit het goede hout gesneden bent, m.a.w. in denken en doen vrijmetselaar kunt worden
  • Nagaan in welke werkplaats u het best zou aarden, m.a.w. welke werkplaats het best past bij uw profiel.

Dat doen we door ons zeer uitvoerig over u te informeren bij andere vrijmetselaars die u kennen; die u hebben bezig gezien in uw buurt, in een vereniging, op het werk, ... . Dit doen we ook door met u te praten, op verschillende ogenblikken en met telkens verschillende van ons. Bij ons dus geen IQ of EQ-testen zoals bij een jobsollicitatie. Wel diverse gesprekken waarin we peilen naar uw motivatie, uw passies, uw bereidheid om u open te stellen voor de groep, tijd en energie te willen en kunnen investeren in de groei en de bloei van onze werkplaats. En vooral bereidheid om te kappen aan uw ruwe steen.

Als dat proces volledig achter de rug is en we alle informatie minutieus verzameld hebben, dan stemmen we. Iedereen van de loge beslist dus mee over de al dan niet opname van elke kandidaat in ons midden. Democratischer kan niet.

Terug naar paginabegin


Staat u daar nu allemaal alleen voor ?

Neen. Elke kandidaat heeft twee meters/peters. Vaak zijn dat vrijmetselaars die de kandidaat voldoende kennen en de opname genegen zijn. Maar in het geval dat werkelijk niemand de kandidaat kent, zal de werkplaats aan 2 leden vragen om deze te contacteren en zo nodig het peterschap op zich te nemen.

Terug naar paginabegin


Conclusie

Lid worden van de vrijmetselarij heeft dus meer om het lijf dan een lidkaart van een postzegelclub, een vakbond of een partij kopen. En dat is ook nodig: wij moeten u voldoende kennen en u hebt het recht te weten waar u precies terecht komt. Een zorgvuldige recrutering en selectie is cruciaal om een bloeiende, dynamische werkplaats uit te bouwen. En daarom nemen we daar ook onze tijd voor. Reken maar op gemiddeld één jaar dat het hele proces in beslag neemt.

Schrikt dit u niet af, zie je iets waardevols in onze Stichtingsverklaring en lijken onze activiteiten je de moeite waard... ja, dan is de vrijmetselarij misschien wel iets voor u.

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.