Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Anti-vrijmetselarij

De vrijmetselarij heeft vele tegenstanders

Anti-vrijmetselarij

De georganiseerde anti-maçonnieke beweging is bijna zo oud als de Vrijmetselarij zelf.
In deze pagina's wordt het fenomeen onder loep gelegd en komt u het wie, hoe en waarom van de anti-maçonnerie te weten.

Van de Katholieke Kerk over de Nazi's tot het Vlaams Belang: de vrijmetselarij is hen een doorn in het oog, een luis in de pels. De waarden van vrijheid, gelijkheid en broederslijkheid druisen immers regelrecht in tegen de opvattingen en vooral de praktijk van onze tegenstanders. Dit verklaart waarom ze de maçonnerie de laatste 150 jaar zo heftig bekampt hebben.


Meer informatie

Inleiding tot de anti-vrijmetselarij

Het artikel op deze pagina probeert de teneur van de anti-vrijmetselarij te beschrijven. Een analyse van het fenomeen.
Meer...


Rome verkettert de vrijmetselarij

Op deze pagina leest u waarom de Katholieke Kerk de vrijmetselarij zo heftig bekampt.
Lees zelf de veroordeling door Rome en de bijbehorende verrechtvaardiging.
Meer...


Leo Taxil: de paus van de anti-vrijmetselarij

Schrijver van een reeks boeken met de meest waanzinnige verdachtmakingen aan het adres van de Vrijmetselarij
Meer...


De anti-vrijmetselarij van de Nazi's

De Nazi's probeerden met alle macht de samenzwering voor de wereldheerschappij van vrijmetselaars en joden te bewijzen. Op deze pagina wordt onder andere verwezen naar een zeer goed gedocumenteerde website over dit onderwerp.
Meer...


De anti-vrijmetselarij van de Islam

Verschillende fundamentalistische stromingen in de Islam associeren de vrijmetselarij met hun Joodse vijand. Ze gebruiken merkwaardig genoeg dezelfde demoniserende argumenten in hun anti-propaganda, als de Nazi's dat deden in de vorige eeuw.
Meer...


De anti-vrijmetselarij van het Vlaams Belang

Dat de vrijmetselarij vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid voor alle mensen verdedigt, maakt haar in de ogen van het Vlaams Belang tot een natuurlijke vijand.
Meer...

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.