Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Anti-vrijmetselarij: de Katholieke Kerk

Rome verkettert de vrijmetselarij!

De eerste veroordeling door Rome dateert al van 1738, nauwelijks 21 jaar na de oprichting van de eerste Grootloge in Londen in 1717. In 1884 publiceert Paus Leo XIII zijn beruchte encycliek «Humanum Genus» waarin hij «de sekte van de vrijmetselaars ontmaskert als een criminele organisatie» en aan alle katholieken een absoluut verbod oplegt om –onder welk voorwendsel dan ook– lid te worden van deze sekte».

Wat bij lezing onmiddellijk opvalt is dat Leo XIII het niet zozeer gemunt heeft op het vermeende anti-godsdienstige karakter van de Vrijmetselarij. Hij verwijt haar vooral dat ze voorstander is van een strikte scheiding tussen Kerk en Staat, dat ze alle godsdiensten op voet van gelijkheid wil behandelen en dat ze het burgerlijk huwelijk als enige wettelijke band willen erkennen. Vrijmetselaars, hoont Leo XIII, gaan ervan uit dat alle mensen gelijke rechten hebben en dat een regering door het volk moet gekozen worden.

De Congregatie voor de Geloofsleer (de vroegere Inquisitie) heeft dit negatief oordeel nog eens bevestigd in haar verklaring van 26 November 1983:

« …Therefore the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enrol in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion….. »

De volledige tekst, ondertekend door Kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus, en goedgekeurd door Paus Johannes Paulus II, vindt U hier

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.