Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Anti-vrijmetselarij: Leo Taxil

Kruistocht tegen de loge

Leo Taxil himself

Leo Taxil (1854-1907) was een Franse anti-clericale satiricus met als motto “Tuons-les par le rire”.

Toen hij kort na zijn inwijding in de loge “Le Temple de l’Honneur Français” er weer uitgegooid werd, schreef hij een reeks boeken met de meest waanzinnige verdachtmakingen aan het adres van de Vrijmetselarij. Taxil beweerde dat vrijmetselaars de duivel Baphomet aanbaden en beschuldigde Albert Pike, de toenmalige Grootmeester van de Grootloge, ervan dat hij de wereld wilde veroveren met de hulp van Lucifer. Hij werd door paus Leo XIII in audientie ontvangen en was een graag geziene gast op katholieke, anti-maçonnieke vergaderingen.

In 1897 bekende Leo Taxil, tijdens een druk bijgewoonde persconferentie, dat al zijn beschuldigingen compleet verzonnen waren maar dat belet niet dat zijn boeken –tot op vandaag– blijven inspiratie leveren aan de vele tegenstanders van de Vrijmetselarij.
Meer over Leo Taxil...Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.