Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Anti-vrijmetselarij: Het Nationaal Socialisme

Joden en vrijmetselaars: bron van alle kwaad?

In de nasleep van de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog ontstonden in Duitsland sterke anti-joodse en anti-maçonnieke stromingen. Deze werden onder andere gevoed door het beruchte pamflet “De Protocollen van de Wijzen van Sion”. Deze vervalste tekst beweerde een verslag te zijn van een congres waarop Joodse afgevaardigden zogezegd besloten hadden de wereldheerschappij te veroveren. Hitler citeert hem uitvoerig in zijn boek “Mein Kampf” en de prominente Nazis Generaal Erich Ludendorff en Alfred Rosenberg gebruiken hem als propagandamateriaal in hun campagne tegen de Vrijmetselarij.

In 1935 wordt de Vrijmetselarij en de loges officiëel verboden in Duitsland. Verschillende vrijmetselaars, zowel in Duitsland als in de rest van bezet Europa, zullen hun principiële verzet tegen het Nazisme met de dood bekopen.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.verzet.org, zeer goed gedocumenteerde en uiterst leesbare site over dit onderwerp die we als bron gebruikten. Waarvoor onze dank.


Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.