Logo DRK
foto

Verdieping verheldert

Waarom deze website?

Een website voor een loge?

De continentale vrijmetselarij is traditioneel een discreet genootschap maar onze jonge werkplaats heeft er bewust voor gekozen om op een open (en moderne) manier te communiceren over haar doelstellingen, haar methode en haar activiteiten.

De loge De Ruwe Kassei wil op die manier pogen het vertekend beeld dat de buitenwereld over de maçonnerie heeft te corrigeren én een dialoog aan te gaan met iedereen die voor dezelfde waarden staat.

Deze website biedt een waaier aan informatief materiaal maar maakt het ook mogelijk vragen te stellen of ons te contacteren. Wij zullen ons best doen (in de mate van onze mogelijkheden) om op vragen te antwoorden en in te gaan op (ernstige) argumenten. Laat het wel duidelijk zijn dat hate mails, sexistische of racistische opmerkingen en andere nonsens onmiddellijk in de prullenbak zullen verdwijnen.

We kijken alvast belangstellend uit naar uw .


Doelpubliek van deze site

Zoals hierboven reeds aangegeven wil De Ruwe Kassei een lans breken om als vrijmetselaarswerkplaats op een andere manier met de wereld te communiceren. We proberen dat op een open en op een heldere manier te doen waarbij zoveel mogelijk jargontaal vermeden wordt. Er is hard geprobeerd om niet geheimzinnig te doen en van openheid de rode draad van het project te maken.

Het doelpubliek van deze website is in de eerste plaats de niet-vrijmetselaar. Hierbij willen we mensen aanspreken en interesseren, die anders nooit de weg naar de vrijmetselarij zouden vinden. De loge heeft immers als doelstelling mensen van verschillende strekkingen, die het vrij onderzoek genegen zijn, bij elkaar te brengen en dit zonder onderscheid van gender, ras, beroep, sociale klasse,...


Terug naar home pagina Terug naar paginabegin

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.