Logo DRK
foto

Verdieping verheldert

Indeling van deze website

Hoe is deze website georganiseerd?

De website van De Ruwe Kassei is onderverdeeld in drie grote blokken.

Het eerste deel van het horizontale menu De Ruwe Kassei gaat specifiek over onze loge: geschiedenis, stichtingsverklaring, lidmaatschap. Lees vooral de getuigenissen van enkele vrijmetselaars waarom zij maçon geworden zijn en vooral, waarom ze het blijven.

Het tweede deel gaat over de vrijmetselarij in het algemeen.
In dit deel van de website komen de geschiedenis, de maçonnieke methode en 'het geheim' aan bod. In de FAQ en de artikels komt u meer te weten over het onderwerp.

In het derde en laatste laatste deel komt de samenleving aan bod waarin de relatie tussen vrijmetselarij en de wereld vanuit beide perspektieven wordt bekeken. Pagina's waarin standpunten en ideëen van individuele vrijmetselaars aan bod komen. En natuurlijk ook pagina's met wat de wereld over de vrijmetselarij denkt.

Terug naar home pagina Terug naar paginabegin

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.