Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

De vrijmetselaarsloge de Ruwe Kassei

De Ruwe Kassei: een loge naast vele andere

De Ruwe Kassei is een loge uit de regio Gent, die in 2004 werd opgericht met als doel een moderne loge in de moderne tijd te zijn. Als werkplaats aangesloten bij het Grootoosten van Luxemburg, opererend in België, staat zij open voor mensen, die vrij van ieder dogma of absolute waarheden, proberen te reflecteren en te werken aan zichzelf en een betere wereld. Vrijmetselaars werken op een rituele manier in een tempel waar ze een machtsvrije ruimte proberen te realiseren.
Meer...


Meer informatie

Geschiedenis van De Ruwe Kassei

Op deze pagina leest u hoe de vrijmetselaarswerkplaats De Ruwe Kassei ontstaan is.
Meer...


Stichtingsverklaring van De Ruwe Kassei

De stichtingsverklaring is het charter dat alle leden van De Ruwe Kassei onderschreven hebben en geeft een goed beeld van onze visie op vrijmetselarij in het bijzonder en de wereld in het algemeen.
Meer...

Terug naar paginabegin


De obediëntie van De Ruwe Kassei: het Grootoosten van Luxemburg

Op deze pagina wordt de obediëntie waartoe De Ruwe Kassei behoort voorgesteld.
Meer...

Terug naar paginabegin


Lidmaatschap bij De Ruwe Kassei

Hoe iemand lid wordt van De Ruwe Kassei wordt hier uitgelegd. Er zijn getuigenissen en er is een maçonieke stemtest.
Lees ook de getuigenissen van vrijmetselaars waarom zij lid zijn en het blijven.
Meer...

Terug naar paginabegin


Activiteiten bij De Ruwe Kassei

Waar zijn we bij De Ruwe Kassei mee bezig?
De verslagen van voorbije werkzaamheden.
Meer...

Terug naar home pagina Terug naar paginabegin

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.