Logo DRK
foto

Verdieping verheldert

Privacybeleid van De Ruwe Kassei

Deze rubriek beschrijft de gedragslijn van De Ruwe Kassei (hierna ook wel “DRK” genoemd) wanneer zij persoonsgegevens verwerkt. Zij past deze handelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen.

De verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers.

De loge De Ruwe Kassei is een vrijmetselaarsloge gevestigd te Gent en aangesloten bij het Grootoosten van Luxemburg.

DRK verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar websitebezoekers. Er worden wel anonieme gegevens verzameld over het aantal keer dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

De persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij een eventuele email met vragen om informatie of zoeken van contact, verwerkt DRK slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de leden van DRK die belast zijn met het beantwoorden van de toegestuurde verzoeken. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten DRK wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van degene die het bericht verstuurde en enkel op diens uitdrukkelijke vraag. Als degene die een bericht aan DRK stuurt en daar onontbeerlijke gegevens weigert in mee te delen (bvb eigen emailadres), dan kan het gebeuren dat DRK de geformuleerde vraag niet zal beantwoorden.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens opvragen, ze laten verbeteren of indien zij of hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Zij of hij stuurt hiertoe een e-mail naar: .

Linken naar andere sites

Deze website heeft linken naar sites van andere loges en obediënties. DRK kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden de bezoekers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausule te raadplegen die verplicht op iedere website moet voorkomen.

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.