Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

Het Grootoosten van Luxemburg

De obediëntie van De Ruwe Kassei

Het Grootoosten van Luxemburg is een vrijmetselaarsobediëntie, zeg maar een vereniging van werkplaatsen of loges. Een obediëntie verzekert de wederzijdse erkenning onder de vrijmetselaars van verschillende werkplaatsen. Bij onze oprichting hebben we er eventjes aan gedacht een nieuwe obediëntie op te richten. Uiteindelijk vonden we het beter om onze energie te besteden aan de interne dynamiek van de groep. De oprichters van De Ruwe Kassei zochten een obediëntie die in goede verstandhouding met de andere obediënties leeft, niet dogmatisch is, vanzelfsprekend zowel mannen als vrouwen als lid toelaat, de autonomie van de werkplaatsen garandeert en naar openheid streeft.

Wij vonden dit allemaal terug, mooi verwoord, in de Constitutie van het Grootoosten van Luxemburg:

De vrijmetselarij is in wezen een menslievende, filosofische en progressieve instelling. Zij heeft als doel het streven naar waarheid, de studie van de moraal en de praktijk van de solidariteit. Zij werkt aan de materiële en morele verbetering, aan de intellectuele en sociale vervolmaking van de Mensheid. Zij heeft als principes de wederzijdse verdraagzaamheid, de eerbied voor anderen en van zichzelf, de absolute gewetensvrijheid. De Vrijmetselarij eerbiedigt de individuele oordelen van haar leden en beroept zich op geen enkel dogma. Zij heeft als leuze: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

De Vrijmetselarij heeft als plicht om de broederlijke band die de vrijmetselaars over de ganse wereld verenigt uit te breiden tot alle Mensen. Zij is het middelpunt van hoge zedelijke waarden die zonder haar, naast elkaar zouden hebben voortbestaan. Zij is een gemeenschap van personen, die individueel en collectief, arbeiden aan de vooruitgang van de Mensheid en aldus de weldadigheid uitoefenen in haar meest verheven betekenis. Zij beveelt haar leden actie aan door voorbeeld, woord en geschrift, onder voorbehoud van de naleving van de maçonnieke discretie.”


Wat ons vooral over de streep trok, was de warme broederlijkheid van de zusters en broeders uit Luxemburg en de vanzelfsprekendheid waarmee zij gastvrijheid aanboden aan onze zoekende werkplaats.
Sinds januari 2005 is De Ruwe Kassei een aangesloten loge van het Grootoosten van Luxemburg.


Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.