Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

Verwante websites

Links naar verwante loges en obediënties

Tik "vrijmetselarij" in op Google en je vindt honderden verwijzingen naar maçonnieke websites. In plaats van deze hier nog eens op te sommen kiezen we op deze pagina's een aantal websites uit van loges en obediënties, nauw verwant met het gedachtengoed en de principes van de loge De Ruwe Kassei.


De hyperlinks

Het Grootoosten van Luxemburg

De vrijmetselaarsobediënties waartoe De Ruwe Kassei behoort.
Het Grootoosten van Luxemburg is a-dogmatisch, pluralistisch en zonder enige godsdienstige invloed. Zij verwelkomt gemengde, mannen- en vrouwenloges. De loges van het Grootoosten van Luxemburg werken in drie symbolische graden: Leerling, Gezel en Meester vrijmetselaar.
Website van het Grootoosten van Luxemburg


De loge Diogenes (GOL)

De loge Diogenes GOL is een zusterloge van De Ruwe Kassei, die ook lid is van het Grootoosten van Luxemburg en qua visie op de vrijmetsealrij het nauwst verwant met De Ruwe Kassei. Deze website is nog in opbouw (februari 2007)
De website van onze zusterloge Diogenes GOL...


Lithos: confederatie van loges

Onlangs opgerichte confederatie die zich expliciet geen vrijmetselaarsobediëntie noemt. Steunend op de aloude waarden en principes van de Vrijmetselarij, wenst Lithos, Confederatie van Loges, gestalte te geven aan een humanistische en hedendaagse Vrijmetselarij, in harmonie met de profane wereld waarin ze evolueert.
meer op de website van Lithos

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.