Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

Geschiedenis van De Ruwe Kassei

De loge De Ruwe Kassei is gegroeid uit de werkplaats Bevrijding van het Grootoosten van België. Vijfentwintig leden van Bevrijding namen in 2004 een initiatief tot ‘uitzwerming’. Een van de artikels van de statuten van de loge Bevrijding stelt:

Zodra de loge Bevrijding meer dan 60 leden telt, zal een commissie opgericht worden die minstens eens per jaar, in een zitting in de leerlingengraad, verslag uitbrengt over de mogelijkheid tot uitzwerming of splitsing van de loge. Deze commissie zal minstens uit zes vrijmetselaars bestaan, waaronder een leerling, een gezel, en een meester en voorgezeten door de Gewezen Voorzittend Meester.


De splitsing van de loge werd in 2002 uitdrukkelijk gevraagd door één broeder van Bevrijding. De aanvraag tot lidmaatschap van enkele vrouwelijke vrijmetselaars van Le Droit Humain (een andere vrijmetselaarsobedientie) leidde binnen de loge Bevrijding tot een geanimeerd debat.
Na vele, en soms emotionele, debatten waarin elkeen zijn mening naar voor bracht werd een commissie opgericht om een oplossing voor te stellen. Er werden interne en externe consultaties gehouden. Er werd onder andere gesproken met vrijmetselaars van de loge Montaigne uit Liège.

Op 4 oktober 2003 stelde de commissie de werkplaats voor om in alle broedelijkheid over te gaan tot de uitzwerming en oprichting van een nieuwe loge. Voor de nieuw op te richten werkplaats zou de gemengde werking een evidentie zijn.

We wilden ook aansluiten bij het Grootoosten van Luxemburg, de obediëntie waartoe ook de werkplaats Montaigne behoort. Het Grootoosten van Luxemburg is een progressieve obediëntie, die haar werkplaatsen de volledige soevereiniteit garandeert. Ze laat de keuze gemengd of unisex te arbeiden over aan de inividuele loges en beperkt zich tot administratieve activiteiten. De nodige contacten werden gelegd. Op 6 juli 2004 werd door een delegatie van de oprichters van De Ruwe Kassei de stichtingsverklaring overhandigd. Dit gebeurde tijdens een ontmoeting te Luxemburg stad met een afvaardiging van de “Conseil de l’ordre” van het Grootoosten van Luxemburg.

Op 15 september 2004 werd in een schrijven aan het Grootoosten van Luxemburg dat ondertekend werd door 25 broeders van Bevrijding, een aanvraag tot aansluiting bij deze obediëntie ingediend. Het groen licht voor de opname van de Ruwe Kassei bij het Grootoosten van Luxemburg zou nog tot januari 2005 op zich laten wachten. De oprichters oordeelden echter dat ze niet langer konden wachten met het oprichten van de nieuwe loge.

Op een familiezitting van Bevrijding van 28 september 2004 werd een aanvraag tot desaffiliatie van 24 broeders oprichters (één behoudt dubbel lidmaatschap) van De Ruwe Kassei goedgekeurd. Op 6 november 2004 werden de kolonnen van de nieuwe loge opgericht tijdens een plechtigheid die door een grote menigte van vrijmetselaars werd bijgewoond.

De Ruwe Kassei was op dat moment een wilde loge. Het enthousiasme en de bijzondere sfeer in de eerste drukke maanden was er niet minder om. Een nieuwe loge oprichten is een enorm werk. Er moet een koers uitgezet worden, statuten opgesteld, een onderkomen gezocht, een activiteitenprogramma samengesteld en ritualen geschreven. De discussie werd gevoerd wat het profiel van de nieuwe leden zou moeten worden en hoe met openheid zou worden omgegaan. Maçonnieke consumptie werd als problematisch beschouwd. We wilden maximale participatie. De nieuwe werkplaats mocht zich in die eerste maanden verheugen in talrijke bezoekers van allerlei loges.

In januari 2005 kwam dan eindelijk het nieuws dat DRK opgenomen was in het Grootoosten van Luxemburg en dat werd in juni 2005 bezegeld met een rituele opnameplechtigheid. Vanaf september 2005 werd voor de eerste lichting kandidaten de rekruteringsprocedure opgestart. Deze eerste lichting profanen, waaronder vijf vrouwelijke kandidaten, werd als leerlingvrijmetselaar en als lid van De Ruwe Kassei ingewijd in februari 2006. Ondertussen was ook een vrouwelijke vrijmetselaar van een andere werkplaats naar De Ruwe Kassei geaffilieerd.

De Ruwe Kassei telt intussen 35 leden (augustus 2007).


Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.