Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij als initiatiek genootschap

Anachronisme of uniek en waardevol?

Waarom zoeken mensen aansluiting bij de vrijmetselarij ?
Waarom laten kritische, intelligente, moderne mannen en vrouwen zich inwijden in een geheimzinnig genootschap wiens traditie teruggaat tot het Engeland van het jaar 1717 ?

Wat onderscheidt de loge van een vriendenclub die tesamen een pintje drinkt, van een socio-culturele vereniging die voordrachten organiseert of van een lokale afdeling van een politieke partij ?

Het antwoord is simpel maar moeilijk te vatten voor buitenstaanders (profanen): omdat de vrijmetselarij een initiatiek genootschap is. Al haar leden zijn ingewijd, zij hebben het Licht ontvangen. Het Licht dat de overgang symboliseert van de nacht naar de dag, van de onwetendheid naar de kennis, van de chaos naar de orde.

Door het ritueel van de inwijding worden ze op plechtige wijze opgenomen in de Broederschap. Broederlijkheid staat hier voor een gevoelen waarvoor je niets in de plaats hoeft te krijgen, het tegengestelde van « voor wat hoort wat ». Een subversieve gedachte in deze door de markt gedirigeerde wereld.

De broeders en zusters van de loge De Ruwe Kassei komen wekelijks samen om te «kappen aan de ruwe steen» en «te bouwen aan de tempel der mensheid». In profane taal betekent dit simpelweg dat zij de wereld ten goede willen veranderen en daarom bij zichzelf willen beginnen.

Van de profaan die op de poort van de tempel klopt om geïnitieerd te worden wordt dan ook verwacht dat zij zich veranderingsbereid opstelt. De initiatie is een spirituele reis naar je diepste zelf en is een overgetelijke ervaring waar de meeste ingewijden met grote emotie aan terugdenken.

De werktuigen van de metselaars vormen als het ware een maçonnieke taal om daar op symbolische d.w.z. op poëtische wijze uitdrukking aan te geven en de bijbehorende inwijdingsrituelen bewerkstelligen effectief de overgang van de profane naar de sakrale wereld.*

*Voor dit artikel werd geput uit de tekst van de website van onze moederloge Bevrijding. Waarvoor onze dank.Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.