Logo DRK
foto

Vrijmetselarij


De antwoorden
laatst bijgewerkt op 5 februari 2007

V: Hoeveel leden telt een loge?

A: De meeste werkplaatsen vind je in de (grote) steden. Hun grootte varieert nogal: van 20 leden in sommige jonge werkplaatsen tot 300 leden of meer (niet allemaal even actieve) vrijmetselaars in de grotere, gevestigde werkplaatsen. Er zijn natuurlijk ook loges buiten de steden maar die zijn veel minder talrijk en meestal kleiner in ledenaantal.

Terug naar paginabegin


V: Welke mensen zijn lid van de loge?

A: In de loges vind je voor het merendeel de hoger-opgeleide, upper-middle class: ambtenaren, leerkrachten, artsen, advokaten, magistraten, professoren maar ook acteurs, vakbondsmensen, kunstenaars en architecten. Ook al ambiëert de Vrijmetselarij om universeel te zijn en worden er ernstige pogingen ondernomen om het recruteringsveld te verbreden, toch zul je er zelden landbouwers, arbeiders, huisvrouwen of allochtonen ontmoeten.

Terug naar paginabegin


V: Hoe frequent vergadert een loge?

A: De meeste werkplaatsen komen om de week of om de twee weken samen. Bij De Ruwe Kassei werken we iedere week.

Terug naar paginabegin


V: Hoeveel bedraagt het lidgeld bij een loge?

A: De maandelijkse ledenbijdrage bedraagt tussen de €15 en €30. Bij De Ruwe Kassei betalen de leden €25. Van deze bijdrage wordt de huur en onderhoud van het het gebouw, administratieve en secretariaatskosten, afdracht aan de obediëntie, enz… betaald. Naast het lidgeld betaalt een lid ook iedere keer het broedermaal na de zitting, wat tussen de €10 en €15 kost.

Terug naar paginabegin


V: Als je lid bent van een bepaalde loge, mag je dan in andere loges binnen?

A: Meestal wel. Het hangt er van af of die loge tot een obediëntie behoort die erkend wordt door de obediëntie waarvan de persoon lid is. Soms worden er ook (vooraf aangekondigde) familiezittingen gehouden waarbij een loge interne zaken regelt en geen bezoekende vrijmetselaars ontvangt.
Het zal u verwonderen maar er bestaan vandaag loges waar enkel mannen binnen mogen en er bestaan er ook waar enkel vrouwen binnen mogen. Enkelen daarvan openen enkel bij speciale gelegenheden hun deuren voor vrijmetselaars van de andere sexe. Bij de Ruwe Kassei vinden we dit een anachronisme.

Terug naar paginabegin


V: Wat is het verschil tussen de loge en een loge?

A: Wanneer men over de Loge spreekt, wordt de vrijmetselarij in het algemeen en alles wat daar bij hoort bedoeld. Men spreekt over een loge, wanneer het over een specifieke werkplaats of atelier gaat. De Ruwe Kassei is bvb een loge.

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.