Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

FAQ: Mythische verhalen over de loge

Over de vrijmetselarij doen allerlei wilde verhalen de ronde. Vermits er traditioneel nooit gereageerd werd op dit soort verhalen, begonnen ze een eigen leven te leiden. Op deze pagina proberen we een en ander tot de juiste proporties terug te brengen.

De lijst met vragen voor het thema "Indianenverhalen over de loge":


De antwoorden
laatst bijgewerkt op 5 februari 2007

V: Geeft de loge wel eens politieke instructies aan haar leden?

A: Het valt niet te ontkennen dat dit in het verleden wel eens het geval is geweest. Niets menselijks is de vrijmetselarij vreemd maar het is niets om trots op te zijn. Het feit dat leden van verschillende politieke partijen elkaar in de loge op ongedwongen wijze kunnen ontmoeten vergemakkelijkt natuurlijk informele contacten en eventueel politiek overleg. Kranten met nauwe CD&V bindingen beweerden in het verleden dat de Gentse paarse coalitie in de loge bekokstoofd werd maar dit is duidelijk teveel eer: VLD en SP.A hebben de loge niet nodig om tot een politiek akkoord te komen.

Wel is waar dat verschillende vrijmetselaars –gedreven door hun hoogsteigen engagement- een prominente politieke rol hebben gespeeld in de grote ethische dossiers van de laatste jaren: de schooloorlog, het abortusdebat, de euthanasiewet en het homo-huwelijk. Hieruit besluiten dat de loge dwingende instructies geeft aan haar leden is echter meer dan één brug te ver en gaat voorbij aan één van de basisprincipes van de Vrijmetselarij: «Een vrij maçon in een vrije werkplaats». De loge bestaat immers niet en de meeste zusters en broeders zijn voldoende eigenzinnig om zelfs maar het idee van een van boven opgelegde instructie uit de grond van hun hart te verwerpen.

Terug naar paginabegin


V: Werd de vrijmetselarij gesticht door de Tempeliers?

A: Dit is inderdaad één van de vele fabels die over de Vrijmetselarij de ronde doen.
Sommigen beweren zelfs dat Adam de eerste Achtbare Meester was. In elke vereniging zijn er fantasten die niks liever doen dan de mythes over de ontstaansgeschiedenis wat opleuken. De werkelijkheid is wat prozaïscher: algemeen wordt aangenomen dat de Vrijmetselarij gesticht werd te Londen in 1717. De stichters wilden een vereniging stichten die in het politiek verscheurde Engeland van die tijd een «centre of union» zou zijn voor haar leden. Als «kapstok» om hun doel te realiseren kozen ze de symboliek van metselaars en katedralenbouwers.

Terug naar paginabegin


V: Moet ik tot de Gentse, franstalige bourgeoisie behoren om bij jullie een kans te maken?

A: Niet echt maar het strekt wel tot aanbeveling want vele illustere maçons zijn je voorgegaan (grapje).

Neen dus, integendeel.
De oorspronkelijke bedoeling van de stichters van ons genootschap (de vrijmetselarij) was om van de vrijmetselarij een «centre of union» te maken waar mensen van allerlei gezindten elkaar in alle openheid zouden kunnen ontmoeten. Om deze doelstelling te realiseren pogen we nu ook nog om mensen van allerlei sociale, politieke en etnische origine in de werkplaats samen te brengen. Dit blijkt moeilijker dan gedacht en het duurt langer dan we oorspronkelijk gedacht hadden om de traditionele sociografische samenstelling van «roden» en «blauwen» te diversifiëren.

Terug naar paginabegin


V: Is de loge een sekte ?

A: Het antwoord is een ondubbelzinnig neen.
De leden van een werkplaats noemen elkaar weliswaar «broeder» en «zuster» maar staan met beide voeten op de (profane) grond. Velen hebben zich sterk geëngageerd in het sociale, politieke of culturele leven waar ze hun maçonnieke idealen trachten te realiseren. Vrijmetselaars betalen weliswaar een bijdrage om de werkingskosten van de loge te dekken maar dit bedrag is vergelijkbaar met de contributie van gelijk welke socio-culturule vereniging en valt zeker niet te vergelijken met de verplichte giften die in sekten gemeengoed zijn. Sektes zijn tenandere altijd dictatoriaal geleide groepen terwijl onze werkplaats de interne democratie hoog in het vaandel voert.

Terug naar paginabegin


V: Hebben vrijmetselaars speciale manieren om elkaar te herkennen buiten de loge?

A: Er is theorie en praktijk.
Vrijmetselaars beschikken over woorden, tekens en aanrakingen. Ze worden overgedragen tijdens de inwijdingswijdingsrituelen van de drie graden van de blauwe maçonnerie en maken deel uit van de traditie. In de praktijk in de profane wereld (buiten de logemuren) worden deze zelden of nooit gebruikt. Meer nog: veel vrijmetselaars worden niet graag op die manier benaderd en staan huiverig tegenover een ons kent ons mentaliteit. Vooral in een professionele context wordt dit als not done beschouwd.

Terug naar paginabegin


V: Behoren zwarte missen tot de praktijk van de vrijmetselarij?

A: ...met naakte vrouwen op het altaar waar onder het zingen van schunnige liederen, hosties vertrappeld worden en waar de Duivel in hoogsteigen persoon verschijnt in een walm van solfer en pek? We moeten U teleurstellen , die tijd is spijtig genoeg voorbij  Smile....

Nu ernstig.

Het demoniseren van een tegenstander door hem te karikaturiseren is een ouwe truuk waar onder andere de Nazis heel sterk in waren. Meer informatie over groepen en bewegingen die op georganiseerde wijze de vrijmetselarij bestreden hebben vindt U onder de menu-item «anti-vrijmetselarij».

PS: voor de heidenen onder u: een hostie is een rond stukje ongedesemd brood dat – althans volgens de Katholieke leer – tijdens de consecratie getransfigureerd wordt tot het lichaam van Christus.

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.